Ihmiset

Tältä sivulta löydät Curiosan valmentajien ja yhteistyökumppaneiden esittelyjä. Curiosan valmentajakumppanit ja muut yhteistyökumppanit ovat kokeneita lapsi- ja perhepalveluiden osaajia sosiaalihuollosta, koulutuksesta ja kasvatuksesta sekä terveydenhuollosta. He ovat myös terapia-, ohjaus- ja vuorovaikutustyön ammattilaisia. Teemme yhteistyötä valmennuksissa ja työnohjauksissa osaamisiamme yhdistellen erilaisilla kokoonpanoilla.

Päivi Petrelius

Päivi Petrelius on Curiosan perustaja. Curiosa perustettiin vuonna 2019 mahdollistamaan yhteisöllisen, systeemisen ja dialogisen työotteen vahvistumista lapsi- ja perhepalveluissa, asiakastyössä, verkostoissa, johtamisessa ja kehittämisessä. Päivi on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM) ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Hänellä on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus erilaisista kehittämis- ja tutkimustehtävistä järjestöissä, kunnissa, valtionhallinnossa ja korkeakoulussa.

Päivi on verkostojohtamisen kokenut konkari ja verkostokonsultti. Hän on yksi kansallisen tason (THL) systeemisen kouluttajakoulutuksen käynnistäjistä ja intohimoinen systeemisen työotteen ja yhteisövalmennusten kehittäjä. Päivi on yhdessä Helsingin perusopetuksen ja oppilashuollon kanssa kehittänyt systeemisiä yhteisövalmennuksia erityisesti perusopetukseen. Valmennuksia on toteutettu myös perhekeskustoiminnoissa, lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa ja jälkihuollossa. Päivi on myös dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Päiville on luontaista toimia verkostoissa ja etsiä tapoja yhdistää erilaisten ihmisten osaamisia ja voimavaroja.

Päiviin saat yhteyden: paivi.petrelius@curiosa.fi tai p. +358407590563

Kuulumisiin ja tapaamisiin!

Päivi Petrelius

Johanna Savola

Johanna Savola on sosiaalityöntekijä sekä  dialogis-systeeminen prosessikonsultti. Johanna on työskennellyt mm. lastensuojelulaitoksissa ja avohuollon sosiaalityöntekijänä ja kuraattorityössä. Tällä hetkellä hän toimii oppilashuollon alueyksikön päällikkönä Helsingissä. Laaja työkokemus lasten ja perheiden eri palveluiden parissa yhdessä systeemisen työotteen kanssa tuovat vankkaa osaamista ja käytännönläheistä näkökulmaa yhteisöjen toimintaan ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän on osallistunut jo usean vuoden ajan Curiosan systeemisten yhteisövalmennusten pilotointiin, jatkokehittelyyn ja toteuttamiseen.

Johanna Savola

Jenni Björklöf

Jenni Björklöf on koulukuraattori ja moniammatillisen yhteistoiminnan kehittäjä. Hän työskentelee parhaillaan kehittämistehtävissä. Jenni on kehittänyt erityisesti monialaista työotetta koulussa. Hänellä on kokemukseen perustuva hyvä käytännön tuntuma yhteisöllisen työn kehittämiseen kouluissa systeemisellä työotteella.  Laaja työkokemus lapsi- ja perhepalveluista koulukuraattorina, nuorisotyössä, jälkihuollon työntekijänä ja kuntouttavassa työtoiminnassa sekä lastensuojelussa yhdessä vankan vuorovaikutusosaamisen kanssa takaavat rennon ja aikaansaavan ilmapiirin työpajoissa ja valmennuksissa. Jenni on ollut mukana luotsaamassa Curiosan perusopetuksen yksiköille suunnattuja valmennuksia ja sparrailemassa valmennuksiin osallistuneita kouluja yhdessä Päivin kanssa.

Jenni Björklöf

Katarina Fagerström

Katarina Fagerström on yhteiskuntatieteiden maisteri ja psykoterapeutti, Perheterapia ja Gestalt terapia (perhe-, pari-, ryhmä- ja yksilöterapia), sekä dialogisen pari- ja perheterapian kouluttaja. Hän on systeemisen työotteen kansallisen kouluttajakoulutuksen sekä systeemisen työotteen kehittäjä. Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys valitsi Katarinan Vuoden perheterapeutiksi vuonna 2021. Katarina toimii perheterapeuttina lastensuojelussa, perhesosiaalityössä ja jälkihuollossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja on kehittänyt ja toteuttanut systeemis-dialogisia koulutusprosesseja useiden vuosien ajan eri kohderyhmille, kuten lastensuojelulle, perhekeskuksille, jälkihuollolle, AMK- sosionomi opiskelijoille ja perusopetukselle.

Katarina Fagerström

Mirjami Järnefelt

Mirjami Järnefelt on ohjausalan ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Peruskoulun oppilaanohjaajana Mirjamilla on kokemusta ohjauksellisesta, pedagogisesta sekä opiskeluhuollollisesta näkökulmasta, ja työskentely kaikille sopivan hyvinvoivan koulun eteen on Mirjamille tärkeää. Ohjaus- ja vuorovaikutusosaamistaan Mirjami kehittää edelleen dialogisen ja voimavarakeskeisen työnohjaajan opinnoissa, joista Mirjami valmistuu maaliskuussa 2023. Mirjami työskentelee tällä hetkellä kehittämistehtävissä, joissa hän keskittyy moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön, hyviin ja sujuviin siirtymiin sekä koulujen hyvinvoinnin edistämiseen Curiosan systeemisten yhteisövalmennusten parissa. Valmentajana Mirjami on kuunteleva ja osallistujalähtöinen, ja pelisilmää löytyy myös pedagogisesti toimivien koulutuspäivien rakentamiseen. Mirjamia on kiitelty helposti lähestyttäväksi, lempeäksi ja analyyttiseksi.

Mirjami Järnefelt