Valmennusta, työnohjausta ja tukea kehittämiseen


Systeemisen työotteen yhteisölliset valmennukset

 • Toteutamme systeemisen työotteen yhteisöllisiä valmennuksia lapsi- ja perhepalveluiden toimijoille, kuten lastensuojelulle, perhekeskuksille ja kouluille.
 • Kartoitamme  tilaajan toiveet, tutustumme ihmisiin ja toimintaympäristöön.
 • Kehitämme yhdessä tilaajan kanssa tarpeisiin vastaavan systeemisen työotteen valmennuskokonaisuuden. 
 • Kokoamme yhdessä tilaajan kanssa valmennusryhmän tai ryhmät. 
 • Perustamme koordinoivan ryhmän ohjaamaan valmennusprosessia. 
 • Toteutamme yhteisöllisen valmennuksen tilaajan osoittamalle avainhenkilöiden ryhmälle.
 • Räätälöimme ja annamme tilaajaorganisaation valmennetuille avainhenkilöille käyttöön verkkotyökalut henkilöstön perehdyttämiseksi systeemiseen työotteeseen.  
 • Osallistumme systeemisen työotteen oppimista ja toimintakulttuurin kehittämistä tukevaan kehittämistyöhön osana valmennusprosesseja.  
 • Arvioimme yhdessä tilaajan kanssa prosessia ja tuloksia. 
 • Suunnittelemme yhdessä tilaajan kanssa seuraavat askeleet, joita toimintakulttuurin uudistaminen systeemiseksi edellyttää. 

Dialogiset ja voimavarakeskeiset työnohjaukset
tiimeille ja verkostoille

 • Tarjoamme dialogista ja voimavarakeskeistä työnohjausta esihenkilöille, työryhmille ja verkostoille.
 • Tuemme työnohjauksen keinoin työntekijöiden ja tiimien toimijuutta, luovuutta ja yhdessä oppimista. 
 • Toteutamme räätälöityjä koulutuksellisia työnohjausprosesseja tiimeille ja verkostoille. 
 • Arvioimme yhdessä työnohjausten työskentelytapaa, prosessia ja tuloksia.  

Yhteiskehittämistä ja tukea kehittämistyöhön

 •  Kuuntelemme tarkasti asiakkaidemme toiveet, tapaamme ja haastattelemme avainhenkilöitä ja pohdimme suunnitteluvaiheessa yhdessä, miten toimintakulttuurin muutosta voidaan parhaiten tukea alueella ja yhteisöissä. 
 • Mietimme valmennusten sisältöä, prosessia ja toteutustapaa yhdessä organisaatioiden omien asiantuntijoiden kanssa. 
 • Haluamme toimia kestävästi. Mietimme yhdessä, miten valmennusten antia voidaan hyödyntää jatkuvaan osaamisen ja toimintakulttuurin vahvistamiseen.  
 • Yhdistämme asiakkaiden omat voimavarat ja osaamisen omaan ja asiantuntijoidemme osaamiseen. 
 • Haluamme tehdä aidosti toimintaympäristöön sovitettua, kestävää ja pitkälle tulevaisuuteen kantavaa työtä.  

Kurkista alta video, jossa kerrotaan systeemisen työotteen valmennuksesta Länsi-Uudellamaalla.