Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - systeemisesti ja yhteisvoimin

Curiosa valmentaa, työnohjaa ja tukee kehittämistyötä lapsi- ja perhepalveluissa.  Toimintaamme ohjaa ajatus yhteisöinä oppimisesta. Toimivissa organisaatioissa laadun ja tuloksen tekijäksi ymmärretään koko yhteisö, jossa opitaan yhdessä arjen keskellä.   

Valmennamme ja tuemme työnohjauksella lapsi- ja perhepalveluiden avainhenkilöitä ja ammattilaisia systeemiseen ajatteluun, ihmissuhdekeskeiseen asiantuntijuuteen ja sujuvaan monitoimijaiseen yhteistyöhön

Tavoitteena on että yhteisöllisten valmennusten antia päästään soveltamaan  ketterästi ja matalalla kynnyksellä käytäntöön. 

Yhteisöllinen ja käytännönläheinen, omaan toimintaympäristöön kytkeytyvä oppiminen on tärkeää, kun tavoitteena on asiakkaiden osallisuutta sekä palveluiden eheyttä ja vaikuttavuutta tukeva toimintakulttuurin muutos.

Alla on tietoa perhekeskuksille ja kouluille suunnatuista valmennuksistamme. Toteutamme valmennuksia räätälöiden myös muille kohderyhmille. 

 

 

Curiosan valmennuksissa kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus yhdistyy digitalisaation avaamiin mahdollisuuksiin. Valmennuksissamme työyhteisöjen ja organisaatioiden avainhenkilöt, kuten esihenkilöt, osallistuvat aluksi kasvokkain toteutuvaan yhteisölliseen valmennukseen. Valmennetut avainhenkilöt saavat valmennusten myötä omaan ja taustayhteisönsä käyttöön lähestymistavan käytäntöön viemistä tukevan verkkovalmennusalustan ja materiaalit. Niiden avulla valmennusten anti saadaan sujuvasti jakoon laajemminkin.  

 

Systeeminen työote yhteiseksi perustaksi monitoimijaiseen työhön

             Hyvinvoinnin juurilla – systeemiset valmennukset kouluille 

 

Valmennus pohjaa systeemiseen ja dialogiseen ajatteluun. Se tuo yhteen kouluyhteisön hyvinvoinnin avainhenkilöt: koulun johdon, opettajat ja oppilashuollon ammattilaiset.  Se tarjoaa kouluille mahdollisuuden pysähtyä yhdessä pohtimaan, miten hyvinvointi ja oppiminen liittyvät toisiinsa ja millaisia yhteisöllisen hyvinvoinnin “metataitoja” koulun arjessa tarvitaan, jotta työyhteisö vahvistuu ja  kaikki saavat tukea. Valmennukset ohjaavat pohtimaan koulun perustehtävää, arvoja, koulun eri ammattilaisten rooleja ja opettajuutta. Valmennukset eivät välttämättä tuo koulun arkeen mitään uutta, mutta auttavat sanoittamaan tärkeitä yhteisön periaatteita ja katsomaan koulun arkea ja käytäntöjä hieman uudesta näkökulmasta. Keskiössä on ajatus ihmissuhteita vahvistavasta ja rakentavasta koulusta, johon oppilaat kokevat kuuluvansa, opettajat saavat tukea ja huoltajien kanssa rakentuu tunne samassa veneessä olemisesta.  

 

     Hyvinvoinnin juurilla – valmennukset tiimeille ja työyhteisöille 


Valmennukset räätälöidään vastaamaan tilaajan tarpeisiin. Ne pohjaa vat systeemiseen ja dialogiseen ajatteluun. Prosessimaisesti etenevät valmennukset ovat tiimille, työyhteisölle tai monialaiselle verkostolle paikka pysähtyä ja tutkia omaa toimintakulttuuria, sen piirteitä, arkea ohjaavia ajattelutapoja ja käytäntöjä – ja löytää yhteiseen tekemiseen voimaa ja iloa.  Tiimi, yhteisö tai verkosto pääsee luomaan jaettua ymmärrystä  ja visiota omalle työlleen.  Yhdessä pysähtyminen voimaannuttaa, työn merkityksellisyys vahvistuu ja selkiytyy. Valmennuksissa palataan inhimillisen tuen, keskinäisen luottamuksen ja muutoksen ydinasioihin.