Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - systeemisesti ja yhteisvoimin

Curiosa valmentaa, työnohjaa ja tukee kehittämistyötä lapsi- ja perhepalveluissa.  Toimintaamme ohjaa ajatus yhteisöinä oppimisesta. Toimivissa organisaatioissa laadun ja tuloksen tekijäksi ymmärretään koko yhteisö, jossa opitaan yhdessä arjen keskellä.   

Valmennamme ja tuemme työnohjauksella lapsi- ja perhepalveluiden avainhenkilöitä ja ammattilaisia systeemiseen ajatteluun, ihmissuhdekeskeiseen asiantuntijuuteen ja sujuvaan monitoimijaiseen yhteistyöhön

Tavoitteena on että yhteisöllisten valmennusten antia päästään soveltamaan  ketterästi ja matalalla kynnyksellä käytäntöön. 

Yhteisöllinen ja käytännönläheinen, omaan toimintaympäristöön kytkeytyvä oppiminen on tärkeää, kun tavoitteena on asiakkaiden osallisuutta sekä palveluiden eheyttä ja vaikuttavuutta tukeva toimintakulttuurin muutos.

Alla on tietoa perhekeskuksille ja kouluille suunnatuista valmennuksistamme. Toteutamme valmennuksia räätälöiden myös muille kohderyhmille. 

 

 

Curiosan valmennuksissa kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus yhdistyy digitalisaation avaamiin mahdollisuuksiin. Valmennuksissamme työyhteisöjen ja organisaatioiden avainhenkilöt, kuten esihenkilöt, osallistuvat aluksi kasvokkain toteutuvaan yhteisölliseen valmennukseen. Valmennetut avainhenkilöt saavat valmennusten myötä omaan ja taustayhteisönsä käyttöön lähestymistavan käytäntöön viemistä tukevan verkkovalmennusalustan ja materiaalit. Niiden avulla valmennusten anti saadaan sujuvasti jakoon laajemminkin.  

 

Systeeminen työote yhteiseksi perustaksi monitoimijaiseen työhön

             Hyvinvoinnin juurilla – systeeminen valmennus koululle 

Valmennus tarjoaa kouluille välineitä sekä yhteisötasoiseen hyvinvointityöhön että yksittäisten oppilaiden tukemiseen.

Koulun  työntekijät tutustuvat kouluhyvinvoinnin viitekehykseen ja systeemisen  lähestymistavan periaatteisiin. Valmennuksessa työstetään koulun käytäntöjä henkilöstön yhteistoimintaa ja  oppilaiden hyvinvointia tukeviksi. 

Tuloksena on koko kouluyhteisön vahvistunut tietoisuus lasten ja nuorten hyvinvoinnin ytimistä, selkiytyneet roolit lasten ja nuorten tukemisessa, vahvistunut ilmapiiri koulussa sekä luottamuksen lisääntyminen huoltajien ja verkostojen kanssa.

Kouluvalmennukset muodostuvat avainhenkilöiden valmennusprosessista ja työyhteisöön vietävän  prosessin toteuttamisesta verkkovalmennuksen avulla. 

     Hyvinvoinnin juurilla – systeeminen valmennus perhekeskukselle

Valmennus kokoaa hyvinvointialueen perhekeskustoimintojen esihenkilöthenkilöt  yhteen perehtymään systeemisesti toimivien lapsi- ja perhepalveluiden periaatteisiin ja luomaan jaettua ymmärrystä tavoitteena olevasta perhekeskuksen toimintakulttuurista.

Esihenkilöt saavat valmiudet perehdyttää henkilöstöä systeemiseen ajatteluun ja valmiudet ohjata käytäntöjen kehittämistä systeemisellä työotteella. 

Tuloksena on yhtenäisempi ja eheämpi toimintakulttuuri, asiakkaiden osallisuuden vahvistuminen ja sujuvampi moniammatillinen yhteistyö.

Perhekeskuksille suunnatut valmennukset muodostuvat avainhenkilöiden valmennusprosessista ja henkilöstön perehdyttämisestä lähestymistapaan verkkovalmennuksen avulla.

Suomessa on yli 2000 perusopetuksen yksikköä eri hyvinvointialueiden kunnissa.  Varhaiskasvatuksen yksiköitä on vielä enemmän. Perusopetuksella ja varhaiskasvatuksella on julkisista toimijoista kaikkein tiiviin kontakti lasten ja nuorten arkeen.  Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevassa työssä tarvitaan toimivaa yhteistyötä yli kunta-hyvinvointialuerajojen.  Pitkäjänteisellä kehittämisellä ja henkilöstöä laajasti tavoittavilla valmennuksilla voidaan rakentaa jaettua, systeemistä viitekehystä ja lähestymistapaa ja yhdistää eri tahojen osaamista ja voimavaroja lasten ja perheiden tueksi.