Tutkimusta ja bloggailua

Tilaa pysähtymiselle – kuinka pysähtyä ajattelemaan lasta?

Äärimmäiset lapsiin liittyvät tragediat nostavat esiin kysymyksen järjestelmän kyvystä suojella lapsia. Tilanteet herättävät voimakkaita reaktioita – voimattomuutta ja turhautumista, syyllisyyttä ja riittämättömyyttä. Reaktiona voi olla ongelmien kieltämistä ja pahimmillaan yksittäisten työntekijöiden syyllistämistä. Niiden sijaan tarvitaan kolmas tie, jossa tunnistetaan, että kehittämistä ja opittavaa on paljon ja asetutaan yhdessä pohtimaan, mistä

Lue lisää »

Mitä olisi systeeminen ja suhdeperustainen työote palvelutarpeen arvioinnissa ja monitoimijaisessa arvioinnissa?

Tämmöistä pohditaan Curiosan toteuttamassa työpajassa yhteistyössä LUMO-hankkeen kanssa huomenna. Työpajassa hyödynnetään teeman työstämiseen narratiivista lähestymistapaa. Seikkaillaan äskettäin valmistuneen sosiaalityöntekijän, Saaran matkassa ja katsotaan, miten Saara lähtee työstämään Paavosta tehtyä lastensuojeluilmoitusta. Saara ja hänen asiakkaansa Paavo ovat fiktiivisiä hahmoja, mutta Saaran ja Paavonkin elämässä on paljon tunnistettavaa perhesosiaalityön ja lastensuojelun arjesta.

Lue lisää »

Palmikoidaan lasten, nuorten ja perheiden tuki ehyeksi kokonaisuudeksi systeemisellä työotteella

Lapsi- ja perhepalvelut ovat isojen muutosten edessä. Kunnat fuusioituvat hyvinvointialueiksi ja oppilashuolto siirtyy niiden vastuulle. Lapset ja nuoret elävät edelleen arkeaan kouluissa, kotona ja vapaa-ajan ympäristöissään – arkiyhteisöissään. Miten lasten, nuorten ja perheiden tuki voisi olla muutosten keskellä ja niiden yli yhteisöllistä ja arkikeskeistä? Millainen työote vahvistaa lasten, nuorten ja

Lue lisää »

Mistä on perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloksellisuus tehty – tarkistuslista hyvinvointialueiden kehittäjille

Mitä tutkijoille selvisi kun he kysyivät otsikossa esitetyn kysymyksen? Tutkijat Ivana La Valle, Di Hart, Lisa Holmes ja Vania S. Pinto (2019) ovat etsineet kysymykseen vastausta empiirisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusprosessin tuloksena on rakentunut perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloksellisuuden viitekehys. Kontekstina on Englanti, joten tutkimusta kannattaa lukea kulttuurisensitiivisin silmälasein. Mutta tulokset ovat

Lue lisää »

Systeemisen työotteen määritelmää etsimässä

Referoin tässä artikkelissa tutkimusartikkelin, jossa etsitään systeemisen työskentelyotteen määritelmää perheterapiakontekstissa. Kehittelen artikkelin lopulla määritelmäluonnoksen systeemiseen työskentelyyn perheterapiaa laajemmassa lapsi- ja perhepalveluiden kontekstissa. Systeeminen ajattelu psykososiaalisen auttamistyön lähestymistapana on alkanut kehittyä psykiatrian ja perheterapian piirissä noin 50-60-luvulta alkaen. Suuntaus on kehittynyt ja muuntunut  vuosikymmenten varrella. Systeemisen ajattelun tärkeä varhainen kotipesä on

Lue lisää »

Lupaa pyytävä työote – kuinka edetä arvostavin pienin askelin asiakastyössä

Sain noin vuosi sitten lukuvinkin. Se koski Percy Aggetin ja hänen ryhmänsä artikkelia ”Seeking permission”: An interviewing stance for finding connection with hard to reach families. Olen vinkistä kiitollinen, sillä artikkeli on mielestäni erittäin hyvä. Artikkeli kertoo Itä-Lontoossa työskentelevän mielenterveysklinikan tiimin pyrkimyksistä luoda työote, jolla he saisivat yhteyden ns. ”vaikeasti

Lue lisää »