Tutkimusta ja bloggailua

23 helmikuun, 2023

Ikiaikainen lähimmäisen rakastamisen periaate yhdistyneenä Mahatma Gandhin väkivallattoman vastarinnan periaatteeseen on Martin Luther Kingin mukaan voimakas strategia, jolla vaikuttaa epäoikeudenmukaisuuteen ja alistukseen.

Ihmisoikeusliikkeistä, Kingin ja Gandhin ajatuksista peräisin olevat arvot ja periaatteet ovat pohjana professori Haim Omerin kehittämässä Non violent resistance -työtavassa. Siinä nuorten rajattomaan ja aggressiiviseen käytökseen vaikutetaan väkivallattoman vastarinnan avulla.

Väkivallattoman vastarinnan koulutus käynnistyy joulukuussa 2023

Non violent resistance, NVR-koulutus käynnistyy Suomessa joulukuussa 2023. Kouluttajana on Peter Jakob, joka on tuonut työtavan Iso-Britanniaan. Peter on harjoittanut työtapaa käytännössä yli 20 vuotta ja kouluttaa työtapaa laajasti kansainvälisesti.

Koulutus vastaa Englannissa toteutetun NVR-koulutuksen Foundation ja Advanced -tasoja ja antaa valmiudet työskennellä nuoren, vanhempien ja verkoston kanssa NVR-työotteella.

Koulutus on suunnattu laaja-alaisesti nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille: sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, terapeuteille, psykologeille, psykiatreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, erityisopettajille ja muillekin, jotka työskentelevät nuorten tai nuorten aikuisten haastavan käytöksen kanssa.

Koulutus soveltuu em. ryhmien lisäksi hyvin täydennyskoulutukseksi systeemiseen lastensuojeluun perehtyneille työntekijöille, perheterapeuteille ja systeemisen työotteen kouluttajille.

Kouluttajana NVR-lähestymistavan kokenut kehittäjä Peter Jakob

Pääkouluttajana toimii tohtori, kliininen psykologi ja perheterapeutti Peter Jakob, jolla on vankka kokemus lastensuojelun asiakkaana olleiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Peterin koulutuksista ja lähestymistavasta löytyy tietoa täältä: http://www.partnershipprojectsuk.com/

Koulutus Suomessa

Koulutuksen suomalaisena taustaryhmänä toimivat sosiaalityöntekijä, VTM, psykoterapeutti, Katarina Fagerström, LL, psykoterapeutti Pekka Aarninsalo sekä sosiaalityöntekijä, YTT, työnohjaaja Päivi Petrelius. He ovat systeemisen ja dialogisen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen kokeneita ammattilaisia ja kouluttajia.

Koulutus on kymmenen päivän kokonaisuus.  Koulutuspäivät pidetään Helsingissä seuraavasti: 

I moduuli:  14-16.12. 2023 (3 päivää)

II moduuli:   8.-9.2 ja 12.-14.2.2024 (5 päivää)

III moduuli: 18-19.4.2024 (2 päivää)

“True pacifism,” or “nonviolent resistance,” King wrote, is “a courageous confrontation of evil by the power of love” (King, Stride, 80).

Koulutuksen filosofia ja periaatteet

Kun nuoret vahingoittavat itseään tai toisia, aikuiset eivät voi jäädä katsomaan sivusta tai odottamaan lupaa toimia. Heidän on suojeltava nuorta, itseään ja muita, joihin  aggressiivinen käytös kohdistuu. Väkivallaton  vastarinta on professori Haim Omerin ja hänen tiiminsä kehittämä, ei-rankaiseva, yhteyttä rakentava tapa vastata nuorten aggressiiviseen, väkivaltaiseen ja itsetuhoiseen käytökseen. Sen arvopohja ja periaatteet nojaavat mm. Mahatma Gandhin ja Martin Luther Kingin ajatteluun. Peter Jakob on tuonut väkivallattoman vastarinnan työmenetelmänä Iso-Britanniaan ja soveltanut sitä jo pitkään omaan työhönsä. Hän on yhdistänyt väkivallattomaan vastarintaan ratkaisukeskeisiä, narratiivisia ja kiintymyssuhdeteoriasta peräisin olevia elementtejä. 

Lähestymistapaa on sovellettu nuorten käytösongelmien lisäksi monenlaisten ilmiöiden, kuten ahdistuneisuuden, itsemurhariskin, riippuvuuksien ja traumatisoitumisen kohtaamiseen. Lähestymistapaa on luonnehdittu “transdiagnostiseksi”. Oire- ja yksilökeskeisyyden sijaan fokus on perheen ja verkoston mahdollisuuksissa yhdistää uudella tavalla voimansa lapsen tai nuoren tueksi.

Koulutuksen teemoja ovat:

  • lähestymistavan filosofiset ja psykologiset perusteet
  • väkivallattoman vastarinnan periaatteisiin nojaavat myönteiset, vanhempien ja aikuisten toimintatavat   
  • tukiverkoston rakentaminen lapsen lähellä eläville aikuisille väkivallattoman vastarinnan tueksi
  • toimivan yhteistyösuhteen rakentaminen vanhempien kanssa ja vanhempien toimijuuden vahvistaminen
  • perheen ja laajemman systeemin välisten suhteiden vahvistaminen, perheiden vahvistaminen nuoren kasvua, kehitystä ja paranemista tukeviksi ympäristöiksi  
  • vanhempien kokeman kuormituksentunteen lievittäminen
  • lapsikeskeinen, sovitteleva ja suhdeperustainen työskentely nuoren ja aikuisten välisen aidon dialogin rakentamiseksi

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Koulutus toteutuu, mikäli ryhmä saadaan kokoon ennen koulutuksen aloitusta. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan.

Koulutuksessa osallistujat saavat edellä olevan lisäksi perehdytyksen Katarina Fagerströmin Suomessa pilotoimaan väkivallattoman vastarinnan periaatteita soveltavaan vanhempien vertaistoiminnan malliin, käynnistämiseen ja ohjaamiseen.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja lähestymistavasta antavat Katarina Fagerström, Pekka Aarninsalo ja Päivi Petrelius. Yhteystiedot:paivi.petrelius@curiosa.fi; kati.fagerstrom63@gmail.com; pekka.aarninsalo@fimnet.fi

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 1950 euroa/osallistuja + arvonlisävero 24 %. Koulutusmaksun voi maksaa kahdessa erässä: joulukuu 2023 ja helmikuu 2024.

Kuka on Peter Jakob 

Peter Jakob on tuonut väkivallattoman vastarinnan työmenetelmänä Iso-Britanniaan ja soveltanut sitä jo pitkään omaan työhönsä. Hän on yhdistänyt väkivallattomaan vastarintaan ratkaisukeskeisiä, narratiivisia ja kiintymyssuhdeteoriasta peräisin olevia elementtejä. 

Peter on työskennellyt psykologina ja perheterapeuttina lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluissa yli 35 vuoden ajan. Hän on erikoistunut tukemaan erityisesti lastensuojelun asiakkaina olevia lapsia ja perheitä. Peterillä on laaja kokemus työskentelystä traumaattisten kokemusten ja lapsuuden kaltoinkohtelun sekä vanhempien mielenterveysongelmien kanssa. Hän on soveltanut ja kehittänyt väkivallattomaan vastarintaan perustuvaa työskentelyä sijaishuollossa.

Peter on aktiivinen kouluttaja sekä kotimaassaan että kansainvälisesti. Hänen tavoitteenaan on rakentaa toimivaa dialogia ja yhteistyösuhteita työntekijöiden ja perheenjäsenten kesken. Hän pitää terapeuttisen työnsä tärkeänä lähtökohtana yhteiskunnallista tietoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Peterin työstä voit lukea lisää täältä: http://www.partnershipprojectsuk.com/

Psykologi, perhepsykoterapeutti ja NVR-kouluttaja, Peter Jakob

Lisää Martin Luther Kingin ajatuksista ja ihmisoikeusliikkeitä koskevasta tutkimuksesta voi lukea hienosta nettiportaalista https://kinginstitute.stanford.edu/

Haim Omerin tutkimus- ja kehittämistyöstä lisätietoa löytyy täältä: https://www.haimomer-nvr.com/publications-and-research

Katarina Fagerströmin Suomessa pilotoimasta NVR-vanhempainryhmätoiminnasta voit lukea lisää täältä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/nvr-non-violent-resistance-vakivallattoman-vastarinnan-vanhempaintyo