Kysely oppitunnista I

Vastaa oppituntia koskevaan kysymykseen
Kerro omin sanoin, mitä miten systeeminen työote voisi tukea asiakkaiden osallisuutta ja monitoimijaista yhteistyötä. Kerro myös, mitä oppitunnin näkökulmia voisit soveltaa omassa työssäsi.