Tutkimusta ja bloggailua

Väkivallattoman vastarinnan koulutus nuorten kanssa toimiville 2023-2024

Tule kouluttautumaan systeemiseen, traumatietoiseen ja lapsikeskeiseen tapaan tukea vanhempia ja muuta aikuisyhteisöä kun nuoren käytös on rajatonta tai haastavaa

Curiosa käynnistää elokuussa 2023 Helsingissä yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa väkivallattoman vastarinnan koulutuksen. Koulutus on suunnattu laaja-alaisesti nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille: sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, terapeuteille, psykologeille, psykiatreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, erityisopettajille ja muillekin, jotka työskentelevät nuorten tai nuorten aikuisten haastavan käytöksen kanssa.

Koulutus soveltuu em. ryhmien lisäksi hyvin täydennyskoulutukseksi systeemiseen lastensuojeluun perehtyneille työntekijöille, perheterapeuteille ja systeemisen työotteen kouluttajille.

Pääkouluttajana toimii tohtori, kliininen psykologi ja perheterapeutti Peter Jakob, jolla on vankka kokemus lastensuojelun asiakkaana olleiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Koulutuksen suomalaisena taustaryhmänä toimivat sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, Katarina Fagerström, LL, psykoterapeutti Pekka Aarninsalo sekä sosiaalityöntekijä, työnohjaaja Päivi Petrelius. He ovat systeemisen ja dialogisen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen kokeneita ammattilaisia ja kouluttajia.

Koulutuspäivät

Koulutus on kymmenen päivän kokonaisuus.  Koulutuspäivät pidetään Helsingissä seuraavasti: 

I moduuli:                                   22-24.8. 2023 (3 päivää)

II moduuli:                                 14-16.12. 2023 (3 päivää)

III moduuli:                                8.-9.2 ja 12.-13.2.2024 (4 päivää)

Koulutuksen lähestymistapa ja sisältö

Kun nuoret vahingoittavat itseään tai toisia, aikuiset eivät voi jäädä katsomaan sivusta tai odottamaan lupaa toimia. Heidän on suojeltava nuorta, itseään ja muita, joihin  aggressiivinen käytös kohdistuu. Väkivallaton  vastarinta on professori Haim Omerin ja hänen tiiminsä kehittämä, ei-rankaiseva, yhteyttä rakentava tapa vastata nuorten aggressiiviseen, väkivaltaiseen ja itsetuhoiseen käytökseen. Sen arvopohja ja periaatteet nojaavat mm. Mahatma Gandhin ja Martin Luther Kingin ajatteluun. Peter Jakob on tuonut väkivallattoman vastarinnan työmenetelmänä Iso-Britanniaan ja soveltanut sitä jo pitkään omaan työhönsä. Hän on yhdistänyt väkivallattomaan vastarintaan ratkaisukeskeisiä, narratiivisia ja kiintymyssuhdeteoriasta peräisin olevia elementtejä. 

Lähestymistapaa on sovellettu nuorten käytösongelmien lisäksi monenlaisten ilmiöiden, kuten ahdistuneisuuden, itsemurhariskin, riippuvuuksien ja traumatisoitumisen kohtaamiseen. Lähestymistapaa on luonnehdittu “transdiagnostiseksi”. Oire- ja yksilökeskeisyyden sijaan fokus on perheen ja verkoston mahdollisuuksissa yhdistää uudella tavalla voimansa lapsen tai nuoren tueksi.

Koulutuksen teemoja ovat:

  • lähestymistavan filosofiset ja psykologiset perusteet
  • väkivallattoman vastarinnan periaatteisiin nojaavat myönteiset, vanhempien ja aikuisten toimintatavat   
  • tukiverkoston rakentaminen lapsen lähellä eläville aikuisille väkivallattoman vastarinnan tueksi
  • toimivan yhteistyösuhteen rakentaminen vanhempien kanssa ja vanhempien toimijuuden vahvistaminen
  • perheen ja laajemman systeemin välisten suhteiden vahvistaminen, perheiden vahvistaminen nuoren kasvua, kehitystä ja paranemista tukeviksi ympäristöiksi  
  • vanhempien kokeman kuormituksentunteen lievittäminen
  • lapsikeskeinen, sovitteleva ja suhdeperustainen työskentely nuoren ja aikuisten välisen aidon dialogin rakentamiseksi

Koulutuksessa osallistujat saavat edellä olevan lisäksi perehdytyksen Suomessa pilotoituun väkivallattoman vastarinnan periaatteita soveltavaan vanhempien vertaistoiminnan malliin, käynnistämiseen ja ohjaamiseen. Vanhempainryhmätoiminnasta voit lukea lisää täältä:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/nvr-non-violent-resistance-vakivallattoman-vastarinnan-vanhempaintyo

Koulukseen ilmoittautuminen ja lisätiedot

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse 30.4. mennessä Päivi Petreliukselle: paivi.petrelius@curiosa.fi

Otsikoi ilmoittautumisviestisi: Ilmoittautuminen Peter Jakob. Kerro viestissä  nimesi, tehtävä, taustaorganisaatio ja se, miksi hakeudut koulutukseen.

Koulutukseen otetaan 12-15 osallistujaa. Koulutus toteutuu, mikäli ryhmä saadaan kokoon määräajassa. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan. Suosittelemme koulutukseen hakeutumista työpareittain.

Lisätietoja koulutuksesta ja lähestymistavasta antavat Katarina Fagerström, Pekka Aarninsalo ja Päivi Petrelius. Yhteystiedot:paivi.petrelius@curiosa.fi; kati.fagerstrom63@gmail.com; pekka.aarninsalo@fimnet.fi

Koulutusmenetelmät

Koulutusmenetelmiä ovat luennot, keskustelut, demonstraatiot, pienryhmäharjoitukset, roolinotto, videot ja osallistujien asiakastapausten käsittely.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 1950 euroa/osallistuja + arvonlisävero 24 %. Koulutusmaksun voi maksaa kahdessa erässä: heinäkuu 2023 ja marraskuu 2023.

Kuka on Peter Jakob?  

Peter Jakob on työskennellyt psykologina ja perheterapeuttina lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluissa yli 35 vuoden ajan. Hän on erikoistunut tukemaan erityisesti lastensuojelun asiakkaina olevia lapsia ja perheitä. Peterillä on laaja kokemus työskentelystä traumaattisten kokemusten ja lapsuuden kaltoinkohtelun sekä vanhempien mielenterveysongelmien kanssa. Hän on soveltanut ja kehittänyt väkivallattomaan vastarintaan perustuvaa työskentelyä sijaishuollossa.

Peter on aktiivinen kouluttaja sekä kotimaassaan että kansainvälisesti. Hänen tavoitteenaan on rakentaa toimivaa dialogia ja yhteistyösuhteita työntekijöiden ja perheenjäsenten kesken. Hän pitää terapeuttisen työnsä tärkeänä lähtökohtana yhteiskunnallista tietoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Peter Jakob

Kommentoi