Systeeminen työote sijaishuollossa

Tilauksen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
This kurssi is currently closed

Tämän valmennuksen tavoitteena on tukea systeemisen työotteen käyttöä sijaishuollon yksiköissä. Tavoitteena on vahvistaa lasten hyvinvointia sekä vanhempien ja verkoston voimavaroja.

Tavoitteena on perehdyttää sijaishuollon työntekijät työyhteisönä systeemiseen työskentelytapaan ja tukea konkreettisesti työotteen soveltamista arjessa.

Tavoitteena on myös käydä läpi konkreettisia työmenetelmiä, joiden avulla sijaishuollon työntekijät voivat edistää sujuvaa yhteistoimintaa asiakkaana olevien lasten ja nuorten läheis- ja ammattilaisverkostojen kanssa.

Valmennus koostuu verkkoalustalla olevista itsenäisesti opiskeltavista verkko-oppitunneista ja niihin liittyvistä yhteisöllisistä työpajatehtävistä, joita pohditaan työyhteisönä. Lisäksi työyhteisön perehtymistä ja yhteistä oppimista voidaan tukea erikseen sovittavalla systeemis-dialogisella työnohjauksella.

Valmennusprosessi kestää kaikkiaan muutaman kuukauden. Yksittäinen työntekijä tarvitsee valmennuskokonaisuuden läpikäymiseen 5 tuntia itsenäistä opiskelua. Myös yhteisöllisiä työpajoja on 5. Työpajoihin on varattava aikaa noin 1,5-2,5 tuntia/työpaja.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!