Hyvinvoinnin juurilla – systeeminen työote kouluyhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin tukena

Tilauksen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
This kurssi is currently closed

Tämä verkkovalmennus tukee kouluyhteisöjä yhteisöllisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Valmennus koostuu viidestä temaattisesta kokonaisuudesta. Kunkin teemakokonaisuuden alla on itsenäisesti opiskeltava verkko-oppitunti ja yhteisöllisen työpajan ohjelma ja materiaalit. Tavoitteena on tukea yhteisössä yhteistä pohdintaa ja reflektointia, perehdyttää systeemiseen ja dialogiseen lähestymistapaan ja tukea koulua oman hyvinvointiin liittyvän vision ja osaamisen vahvistamisessa.

Valmennuksen teemakokonaisuuksia ovat:

I Hyvinvointi kouluyhteisössä

II Systeemisyys, dialogisuus ja voimavarakeskeisyys lähestymistapana hyvinvointia tukevaan työhön

III Luottamuksen rakentaminen koulun arjessa ja monitoimijaisessa yhteistyössä

IV Haastavien tilanteiden kohtaaminen

V Oma kasvupolku ja koulun visio

Valmennuksen tavoitteita avataan lisää ensimmäisen teeman yhteydessä. Löydät valmennuksen viisi teemakokonaisuutta ja materiaalit tältä alustalta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!