IV Dialogisuus, yhteistoiminnallisuus ja työhyvinvointi koulussa