TYÖPAJA I – SYSTEEMISEN TYÖOTTEEN HISTORIA, KEHITYSVAIHEET JA KESKEISET PERIAATTEET