Systeemisen työotteen lähtökohdat, arvot ja ohjaavat periaatteet

Hei, tässä perehdytyksen ensimmäisessä osiossa pääset katselemaan luennon, joka orientoi systeemiseen lähestymistapaan. Lisäksi sinun tehtävänäsi on laatia “hissipuhe” siitä, mitä systeeminen työtapa voisi merkitä sinulle omassa työssäsi.

Tehtävä I – katsele systeemiseen työotteeseen johdatteleva verkkoluento

Tehtävä II – pohdi omaa suhdettasi systeemisen työotteen periaatteisiin vastaamalla alla olevaan kyselyyn